Klachten zijn een uiting van onvrede met een bepaalde situatie. Klachten zijn ook een kans voor een organisatie om te leren en te verbeteren. Wat ging goed? Wat kan beter? Mocht u ergens een klacht over hebben, aarzel dan niet die klacht bespreekbaar te maken. Bij voorkeur bij de persoon over wiens handelen u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld als u vindt dat u op een of andere manier onheus bejegend bent, of als u vindt dat de zorg voor uw zoon of dochter te wensen over laat.

Komt u er samen niet uit of wilt u uw klacht niet met de desbetreffende persoon bespreken, dan kunt u een officiële klacht indienen bij het bestuur. Stuurt u dan uw klacht in aan info@stichtingsparkle.nl. Het bestuur zal dan samen met u proberen de klacht op te lossen en bezien hoe de klacht is op te lossen en hoe de organisatie van de ontstane situatie kan leren.

De regels met betrekking tot klachtafhandeling zijn neergelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet schrijft voor dat wanneer u er ook met het bestuur niet uit komt en u van mening bent dat de klacht niet afdoende (genoeg) is afgehandeld of verholpen, u zich kunt richten tot een onafhankelijke geschilleninstantie.

Sparkle is aangesloten bij de Geschillencommissie zorg: www.degeschillencommissie.nl.

Burg. de Bordesplein 9 ⋆ Postadres: Asterstraat 4 ⋆ 3135 HB Vlaardingen

06 15 213 594 ⋆  info@stichtingsparkle.nl

KvK: 71180818 ⋆ RSIN: 8586 11 508