Een wat? Een tovertafel! Een tovertafel is een interactief spel geprojecteerd door een soort beamer. Dit kan op de grond of op de tafel. Je kan bijvoorbeeld zeepbellen aanraken die dan uiteen spatten, een treintje aanraken dat dan geluid maakt, bloemen door het aanraken laten groeien of een schilderij maken met verfklodders. Direct na installatie werd er heel actief mee gespeeld. Wat een geweldige vinding is dat! Jammer dat zoiets zo kostbaar is (circa 7000 euro). Maar door Stichting Kringloop Maasdijk is het mogelijk dat de tovertafel 3 maanden in bruikleen wordt opgehangen. Hoe gaaf is dat!